Зеленська сільська рада
Івано-Франківська область, Верховинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 11-ої сесії сільської

ради , 8-го дем. Скликання

Від 22.12. 2021 року

Сільський голова___________

В.М.Феркаляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма
соціального захисту фізичних осіб,
які надають соціальні послуги
на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Зелене

2021 рік

 

ПРОГРАМА

Соціального захисту фізичних осіб,
які надають соціальні послуги,
на 2022 рік

1.Загальна частина

Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги на території Зеленської ради на 2022 рік (далі - Програма), спрямована на підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а саме: особам з інвалідністю, дітям-інвалідам. громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, шляхом призначення непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги на території Зеленської ради особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), щомісячної компенсаційної виплати (далі - Компенсація) відповідно до розрахунку обсягу компенсаційних виплат непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги особам з інвалідністю, дітям-інвалідам. громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, на 2022 рік (далі - Розрахунок), що додається.

2. Мета програми

Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", а також підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг на території Зеленської сільської ради.

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

 1. Програма розроблена з урахуванням Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", у редакції постанови КМУ від 23 вересня 2020 року №859 (деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги з догляду на не професійній основі), а також статті 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Програмою передбачається призначення та виплата Компенсації, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у наступних розмірах:
 • 15% фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи;
 • 10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям-інвалідам:
 • 7% фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

 1. 3. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
 2. 4.Компенсація призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з відповідними документами.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

 1. Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
 • заява про згоду надавати соціальні послуги:
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу:
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про те. що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
 • копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів:
 • заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»),
 1. Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
 • заява про необхідність надання соціальних послуг;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається особою з інвалідністю);
 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та       нездатність особи до самообслуговування;
 1. Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
  • заява про необхідність надання соціальних послуг;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.
  1. Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.
  2. Компенсація не призначається:
 1. фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:
 • державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 • надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":
 • відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності": фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу :
 1. фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
 2. самозайнятим особам;
 3. фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
 4. фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).
  1. Управління соціального захисту населення видає заявнику розписку про прийняття заяв і документів із зазначенням дати їх прийняття. Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації відділом соціального захисту населення заяв з необхідними документами.

Якщо заяви та документи надсилаються поштою, днем подання заяв для призначення компенсації вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

У разі коли до заяв не додані всі необхідні документи, управління соціального захисту населення письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

4. Фінансування Програми (із змінами)

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування на 2022 рік. згідно з Розрахунком, складає 56 000.00. Головним розпорядником коштів є Зеленська сільська рада.

Строк виконання Програми - 2022рік.

Ресурсне забезпечення Програми (із змінами)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

2022 рік

Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі:

 

 

державний бюджет

-

 

обласний бюджет

-

 

сільський бюджет

56,0

56,0

кошти не бюджетних джерел

-

 

5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних осіб, надання та покращення якості соціальних послуг на території Зеленської сільської ради громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а саме: інвалідам, дітям-інвалідам. громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

 

6. Перелік напрямів, завдань і заходів Програми (із змінами)

№ п/ п

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, грн., у тому числі

Джерела фінансування грн.

Очікуваний результат

всього

2022 рік

1

Забезпечення надання соціальних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

1) Здійснення призначення та виплати щомісячної компенсації непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам, дітям-інвалідам, громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558

Щомісячно

Зеленська сільська рада

 

 

Місцевий бюджет

Підвищення рівня соціальної захищеності непрацюючих фізичних осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) Формування на кожну особу, яка надає соціальні послуги, персональної справи

Постійно

Зеленська сільська рада

-

-

-

3) Систематизація та зберігання інформації про осіб, які надають соціальні послуги, забезпечення її автоматизованого використання

Постійно

Зеленська сільська рада

-

-

-

2

Забезпечення фінансування заходів Програми

Забезпечити своєчасне фінансування

Щомісячно

Зеленська сільська рада

56,0

56,0

56,0

Забезпечення своєчасного перерахування

*орієнтовні обсяги та джерела фінансування зазначені в пункті 1 цього Переліку.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на Зеленську сільську раду.

Організаційне забезпечення роботи Програми покладається на Зеленську сільську раду.

Координує роботу заступник сільського голови Шмадюк Василь Михайлович..

 

              Сільський голова                                                                      В.М.Феркаляк

                                            

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь