Зеленська сільська рада
Івано-Франківська область, Верховинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма

ПРОГРАМА 

«Обдаровані діти»

Зеленської сільської ради на  2024 рік

 

Паспорт

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленської сільської ради

2.

Нормативно-правові документи

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»

3.

Розробник Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленської сільської ради

4.

Відповідальні виконавці Програми

Зеленська сільська рада

5.

Учасники Програми

Керівники навчальних закладів та педагогічні колективи навчальних закладів Зеленської сільської ради,  вихованці ЗДО, учні ЗЗСО

6.

Термін реалізації Програми

2024 р.

7.

Джерела фінансування

Бюджет Зеленської сільської ради, добровільні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

8.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (грн.)

 

 

10 000 на 2024 р.

 

 

 

Вступ

Одним  з пріоритетних напрямків державної освітньої політики є піклування про обдарованих  дітей. Адже саме обдаровані творчі особистості   - потенціал держави,  обдаровані  особистості визначатимуть  шляхи розвитку держави в майбутньому.

Вирішення проблем, пов’язаних з виявленням, підтримкою обдарованих учнів та створення середовища для їх самореалізації, можливе за умови приділення даним питанням особливої уваги та належного фінансування, що зміцнить не тільки матеріально-технічну базу навчальних закладів, але підвищить престиж наукової, дослідницької та творчої діяльності.

Програма «Обдаровані діти» на 2024 рік (далі – Програма) спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей та учнівської молоді,  шляхом створення оптимальних умов для виявлення, надання  підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного самовдосконалення обдарованих дітей  Зеленської сільської ради. 

Мета Програми: забезпечення  можливостей  для навчання  здібних, обдарованих, талановитих  дітей, залучення їх до систематичної  пошукової,  науково-дослідницької, експериментальної роботи, впровадження нових  технологій  навчання, виховання  активної, самостійної, ініціативної особистості, яка  здатна  жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється.

Завдання Програми:

 • створення  системи цілеспрямованого виявлення, підтримки,  розвитку, навчання та виховання  обдарованих дітей на діагностичній основі;
 • створення умов для  розвитку  обдарувань учнів відповідно до їх нахилів, інтересів, здібностей;
 • забезпечення  якісних змін  у змісті освіти, модернізація навчально-виховного  процесу;
 • впровадження нових   освітніх технологій  в  роботі  із обдарованими дітьми (в контексті профільного навчання та впровадження пріоритетних напрямків роботи);
 • сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;
 • створення у навчальних закладах Зеленської  сільської ради освітнього середовища для формування життєво-компетентної особистості;
 • підвищення соціального статусу обдарованих дітей та їх
  наставників,
  створення системи стимулювання спортивно,  інтелектуально й творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників, які їх навчають;
 • підготовка педагогічних працівників навчальних закладів  до роботи з обдарованою  учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої  особистості учнів.

Програма зорієнтована на різні вікові рівні: дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, старшокласники. Впровадження програми   передбачає тісну співпрацю усіх учасників освітнього процесу: працівників ззсо, позашкільних закладів, дошкільних установ,  громадськості, органів місцевої влади, наукових установ.

Програма складена з урахуванням можливостей загальноосвітніх  навчальних закладів Зеленської сільської ради,   є основним документом, що визначає стратегію пошуку і розвитку обдарованих дітей   .

Програма  має відкритий характер, до Програми можна вносити корективи, зміни, доповнення в залежності від реальних умов. Впровадження  Програми  включає також  реалізацію інших програм і проєктів, може  синтезуватися та інтегруватися  з ними.

 

Очікувані результати

 

     Реалізація програми дасть змогу:

 • удосконалити системи пошуку, відбору та підтримки обдарованих дітей; підвищити рівень науково-методичного, інформаційного та  матеріального   забезпечення  педагогічних працівників, які проводять роботу з   обдарованими дітьми;
 • активно залучати обдаровану молодь до науково-дослідницької, інтелектуальної, творчої діяльності;
 • підвищити рівень професійної  компетентності педагогів у визначенні сучасних технологій   навчання;
 • розробити дієвий механізм  стимулювання  обдарованих дітей, педагогічних    працівників, які проводять роботу з даною категорією учнів;
 • консолідувати зусилля сільської ради, навчальних закладів, наукових установ  у роботі з обдарованими дітьми.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

 

            Програмою  передбачено:

            - організацію роботи з громадськістю зі створення сприятливого середовища для розвитку та самореалізації обдарованих дітей;

            - формування системи виявлення, навчання, обдарованих дітей і надання їм соціально-педагогічної підтримки;

            - розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей;

            - визначення альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованих дітей;

            - підвищення рівня професійної підготовки  педагогічних працівників та вдосконалення методологічних основ роботи з обдарованими дітьми;

            - забезпечення наступності в роботі з обдарованими дітьми;

            - систематичне поповнення   банку даних обдарованих дітей Зеленської сільської ради;

            - забезпечення ефективної діяльності навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

            - проведення  олімпіад, конкурсів, спортивних змагань та забезпечення участі обдарованих дітей  в обласних, міжнародних, інтелектуальних і творчих змаганнях, олімпіадах, фестивалях, форумах з метою виявлення та залучення творчо-обдарованих дітей;

            - запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей та надання їм соціально-психологічної підтримки;

            - активне залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філії Малої академії наук учнівської молоді, молодіжних асоціацій тощо;

            - популяризацію здобутків обдарованих  дітей, кращого педагогічного досвіду роботи з ними;

            - розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей  та їх наставників;

               -  забезпечення  оздоровлення дітей, збереження їхнього психічного здоровя.

 

Організація науково-методичного та кадрового забезпечення

 • Ознайомити педагогічні колективи з науково-теоретичними засадами та методичними рекомендаціями, існуючими програмами виявлення розвитку і підтримки обдарованих дітей.
 • Залучити творчих вчителів, психологів ззсо до створення авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.
 • Модернізувати форми  роботи з педагогами, які працюють з обдарованими дітьми.
 • Впроваджувати у практику роботи  нові освітні технології.
 • Формувати лідерські навики у дітей, розвивати синергетику командної кооперації.
   

Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей

 • Забезпечити офлайн та онлайн  у навчанні обдарованих дітей.
 • Залучати школярів до роботи в МАН, заочних конкурсах МАН.
 • Висвітлювати та популяризувати у ЗМІ досвід роботи з обдарованими дітьми, поповнювати відповідним контентом вебсайти шкіл та вебсайт сільської ради.

 

Фінансування  Програми

Головним розпорядником коштів Програми є Зеленська сільська рада Верховинського району Івано- Франківської області.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених  бюджетом сільської ради, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

         Фінансова складова може бути скоригована шляхом внесення змін до Програми або перерозподілу коштів у межах Програми головним розпорядником коштів.

 

Розділ I. Основні заходи щодо пошуку, підтримки, навчання і виховання

обдарованих дітей

 

№з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

 

Організаційне, науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

 1.  

Проводити роботу з питань інформаційного та науково-методичного забезпечення впровадження нових науково-теоретичних засад та спеціальних сучасних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей у навчально-виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладів  .

постійно

  Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 1.  

Систематизувати каталог навчальних програм (рекомендованих МОН) з предметів поглибленого вивчення,  профільного навчання (факультативів, курсів за вибором, гуртків)  для роботи з обдарованими дітьми.

серпень  2024 р.

Керівники ЗЗСО

(інформація на вебсайтах ЗЗСО

 

 1.  

Організувати роботу по створенню авторських програм для курсів, факультативів, гуртків, методичних розробок уроків, годин спілкування для роботи з обдарованими дітьми.

2024 н.р.

ЗЗСО, ЗДО

 

 1.  

Провести науково-практичну конференцію з керівниками ззсо «Обдаровані діти: сучасні підходи у навчанні».

Травень, 2024 р.

Відділ освіти, культури  молоді та спорту Зеленської сільської ради

 

 1.  

Вивчати та популяризувати кращий досвід вчителів, керівників гуртків, вихователів  з проблеми роботи з обдарованими дітьми.

2024 н.р.

 ЗЗСО,ЗДО

 

 1.  

Організувати роботу педколективів навчальних закладів щодо підготовки методичних рекомендацій та методичних  посібників з досвіду роботи, а саме:

 •  «Робота з обдарованими дітьми: нормативно-інформаційне та науково-методичне забезпечення»
 • Організація науково-дослідної роботи у школі
 • Наукове товариство у школі: алгоритм організації і функціонування 
 • Розвиток лідерських якостей учнів, синергетики командних відносин
 • Виявлення обдарованості старших дошкільнят .

 

 

2024 н.р.

 

Керівники ЗЗСО, ЗДО

 

 1.  

Забезпечити психолого-педагогічний  супровід роботи з обдарованими дітьми вчителів-предметників, класних керівників, вихователів. Організувати психолого-педагогічні семінари з питань роботи з обдарованими дітьми

Постійно

2024 н.р.

 

Практичний психолог ЗЗСО, ЗДО

 

14.

Розробити рекомендації для батьків з питань  розвитку обдарованості та творчих здібностей дитини. Організовувати педагогічні лекторії для батьків обдарованих  дітей.

Два рази у семестр

2024 н. р.

Керівники ЗЗСО,

практичний психолог

 

Розділ ІІ. Створення ефективної системи виявлення обдарованих дітей

 1.  

Розширити систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей в здо, початковій школі. Проводити діагностику обдарованості дошкільнят та учнів початкових класів. Використовувати картки обдарованості  для здійснення моніторингу розвитку обдарованості.

 2024 н.р.

практичний психолог ЗЗСО

 

 1.  

Щорічно проводити тестування щодо вивчення розумового потенціалу та здібностей обдарованих дітей.

2024 р

       практичний психолог ЗЗСО

 

 1.  

Систематично поновлювати у кожному навчальному закладі інформаційний банк даних обдарованих дітей на основі:

 • діагностики здібностей;
 • результатів участі в олімпіадах, конкурсах, науково-дослідницькій роботі.

Щорічно у червні

 

практичний психолог ЗЗСО та керівники ЗЗСО

 

 1.  

Проводити роботу по виявленню обдарованих дітей серед дітей з ООП.

Постійно

ЗЗСО спільно із спеціалістами ІРЦ

 

 

Розділ ІII.  Навчання та  розвиток обдарованих дітей

 1.  

Налагодити  функціонування  та модернізувати роботу літніх оздоровчих, профільних та мовних  таборів для обдарованих учнів.

Червень

2024 н.р.

Сільська рада

 

 1.  

Організувати експериментальну роботу класних керівників з обдарованим дітьми на основі індивідуальних програм розвитку.

2024 н.р .

Керівники ЗЗСО

 

 1.  

Залучати до роботи з обдарованими дітьми працівників відділу культури, органів охорони здоров’я, спеціалістів інших інститутів та громадських організацій

Відповідно планів роботи ззсо

Керівники ЗЗСО

 

 1.  

Сприяти організації у ззсо наукових товариств, клубів інтелектуалів.

Постійно

2024 н.р.

Керівники ЗЗСО

 

 1.  

 Залучати учнів  3- 5, 6-8 класів  до участі  у МАН- юніори.

Щорічно

2024 н.р.

 

Керівники ЗЗСО

 

 1.  

Посилити роботу щодо залучення учнів до реалізації науково-дослідницьких, навчальних, соціальних цільових проектів.

Постійно

2024 н.р.

Керівники ЗЗСО

 

 1.  

Залучати обдарованих дітей до участі в обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах,змаганнях, турнірах та ін.у режимах оф-лайн та он-лайн.

Постійно

2024 н.р.

Сільська рада, керівники ЗЗСО

 

Розділ IV. Експертиза й аналіз якості роботи з обдарованими дітьми

 

 1.  

Проводити системний аналіз результатів роботи навчальних закладів з обдарованими дітьми.

Два рази в рік (грудень, травень)

Керівники ЗДО та ЗЗСО

 1.  

Проводити  моніторинг розвитку обдарованої дитини в системі  «здо-ззсо».

Систематично

Керівники ЗЗСО та ЗДО

Розділ V.  Створення позитивного інформаційного простору у роботі з обдарованими дітьми

 1.  

Популяризувати розширену базу даних про мережу гуртків, секцій, факультативів, експериментальних майданчиків у навчальних закладах   на вебсайтах та у ЗМІ.

Постійно

2024 р.

Сільська рада, керівники навчальних закладів

5.

Пропагувати кращий досвід роботи вчителів, психологів, класних керівників з проблеми вивчення та розвитку природних обдарувань учнів у ЗМІ, фахових виданнях., сторінках соцмереж тощо…

Постійно

2024 н.р.

Сільська рада, керівники ЗЗСО

Розділ VІ. Забезпечення соціально-правових гарантій, фінансування Програми

 1.  

Забезпечувати літнє оздоровлення та  відпочинок обдарованих дітей.

Щорічно, червень

Сільська рада

 1.  

Продовжити практику морального та матеріального стимулювання учнів, які стали переможцями та призерами олімпіад, конкурсів МАН, інших конкурсів обласного, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів: виплата  одноразових стипендій.

Щорічно

Сільська рада

 1.  

Продовжити практику морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, Всеукраїнських, обласних, предметних олімпіад, МАН, конкурсів, турнірів, фестивалів, спортивних змагань: виплата премії   працівникам  освіти.

Щорічно, жовтень

 

Сільська рада

                       

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь