Зеленська сільська рада
Івано-Франківська область, Верховинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма

Програма

соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Зеленської сільської ради,

на 2024 рік (із змінами)

1.Загальна частина

З  кожним  роком збільшується кількість людей,  які потребують сторонньої

допомоги. В зв’язку з зниженням здатності до самообслуговування у людей похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, невиліковно хворих,  виникає необхідність сторонньої допомоги, догляду вдома, який може здійснювати на непрофесійній основі особа з членів сім’ї цих осіб.

           Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" затверджено Порядок надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Для забезпечення реалізації зазначеної постанови, з метою розширення сфери надання соціальних послуг на території громади та покращення якості їх надання розроблена Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Зеленської сільської ради, на 2024 рік.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

         Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на території Зеленської сільської ради, на 2024 рік (далі - Програма) спрямована на здійснення соціальної підтримки  фізичних осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та покращення якості надання ними соціальних послуг на території громади, шляхом призначення і виплати компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі - Компенсація) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

3. Мета Програми

         Метою розробки цієї Програми є реалізація на території Зеленської сільської ради заходів у сфері надання соціальних послуг з догляду, зокрема щодо призначення і виплати Компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі",  що сприятиме розширенню сфери надання соціальних послуг на території громади та покращенню якості їх надання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена з урахуванням Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", а також статей 89, 91 Бюджетного кодексу України.

         Програмою передбачається призначення та виплата Компенсації, розмір якої обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за  один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із  заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

          Механізм призначення і виплати Компенсації встановлено Порядком надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859.

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників бюджету Зеленської сільської ради, виходячи з реальних можливостей у бюджетному році.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування на 2024 рік згідно з Розрахунком складає 79560.00грн.. Головним розпорядником коштів є Зеленська сільська рада.

Строк виконання Програми - 2024рік.

Ресурсне забезпечення Програми (із змінами)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

2024 рік

Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі:

 

 

державний бюджет

-

-

обласний бюджет

-

-

сільський бюджет

79,6

79,6

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

5. Очікувані результати Програми

           Виконання Програми забезпечить підвищення рівня соціальної захищеності фізичних осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та сприятиме покращенню якості надання ними соціальних послуг з догляду на території Зеленської сільської ради  громадянам, зазначеним у п. 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859.

6. Перелік завдань і заходів Програми (із змінами)

№ п/

п

Найменування завдання

Заходи програми

Строк виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.,

у тому числі

Джерела фінансування

Очікуваний результат

всього

2024

1.

Забезпечення надання соціальних послуг з догляду особам з інвалідністю I групи; дітям з інвалідністю; громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими, зазначеними у п. 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859

1.Забезпечення надання компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, призначених відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісячно

Зеленська сільська рада

 

79,6

79,6

Місцевий бюджет

Підвищення рівня соціальної захищеності фізичних осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та покращення якості надання соціальних послуг

 

 

 

1) Прийом документів та формування на кожну особу, яка звернулася за призначенням Компенсації, особової справи

Постійно

Зеленська сільська рада

(сектор соціального захисту населення)

 

 

 

 

 

 

2) Систематизація та зберігання інформації про осіб, які надають соціальні послуги, забезпечення її автоматизованого використання

Постійно

Зеленська сільська рада

(сектор соціального захисту населення, відділ бухобліку та звітності)

 

 

 

 

 

 

3) Складення акту про проведення обстеження сім’ї для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Постійно

Зеленська сільська рада

(уповноважені особи)

 

 

 

 

 

 

4) Здійснення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі

Постійно

Зеленська сільська рада

(комісія з визначення ступеня індивідуальних потреб)

 

 

 

 

 

 

5) Опрацювання звернень, підготовка рішення щодо призначення/відмови Компенсації

Постійно

Зеленська сільська рада

(сектор соціального захисту населення)

 

 

 

 

 

 

6)Формування виплатних відомостей та  перерахування коштів на рахунки в установах банку фізичних осіб, яким призначено Компенсацію, відповідно до наданих розрахунків сектору соціального захисту населення

Щомісячно

Зеленська сільська рада

(сектор соціального захисту населення, відділ бухобліку та звітності)

 

 

 

 

2.

Забезпечення фінансування заходів Програми

 

 

 

 

 

 

1.Здійснення розподілу коштів для виплати Компенсації

Щомісячно

Зеленська сільська рада

(фінансовий відділ)

79,6

79,6

Місцевий бюджет

Забезпечення своєчасного перерахування коштів надавачам соціальних послуг

 

 

Всього:

 

 

 

79,6

79,6

Місцевий бюджет

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

           Організація виконання Програми покладається на Зеленську сільську раду та її структурні підрозділи.

         Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією сільської ради з фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Любов ЗІТИНЮК

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь