Зеленська сільська рада
Івано-Франківська область, Верховинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма

Програма

соціального захисту населення

Зеленської сільської ради на 2023 рік

 

1. Загальна частина

Соціальний захист населення є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому. Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Відповідно і органи місцевого самоврядування мають здійснювати заходи, що сприяють вирішенню життєвих проблем мешканців громади, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги і підтримки.

Враховуючи все це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення,  розроблено Програму соціального захисту населення Зеленської сільської ради  на 2023 рік (далі – Програма). Законодавчими  підставами для підготовки Програми є Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та Бюджетний кодекс України.

 

 

2.  Мета Програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення на території Зеленської сільської ради, зокрема реалізація заходів щодо надання соціальної підтримки найбільш вразливим верствам населення, а також сприяння у вирішенні життєвих проблем мешканців громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, і неспроможні їх самостійно подолати. Програма спрямована на забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих (в т. ч. пільгових) категорій мешканців громади, створення фінансових, організаційно – правових механізмів для досягнення позитивних  зрушень щодо рівня та якості життя соціально незахищених мешканців громади за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма; обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Останнім часом зростає  кількість  громадян, які  потребують окремих видів соціальних послуг, соціальної підтримки,  передусім  грошової допомоги на лікування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.     

В умовах сьогодення найбільшої уваги потребує вирішення проблем осіб похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, чорнобильців, ветеранів Другої світової війни, учасників АТО, Захисників України та членів їх сімей, багатодітних сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих осіб та інших категорій населення, які опинилися в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно подолати.

Інформація щодо категорій громадян, які потребують особливого соціального захисту надається в додатку 1 до програми.

Вже багато років поспіль одним з видів соціальної підтримки мешканців громади, які опинились в скрутній життєвій ситуації є надання одноразової матеріальної допомоги (далі – Допомога)  з бюджету Зеленської сільської ради.

Допомога надається на підставі рішення виконавчого комітету Зеленської сільської ради, яке приймається відповідно до поданої на ім’я сільського голови заяви особи, яка потребує допомоги, та підтверджуючих документів.

В межах коштів, передбачених в сільському бюджеті Допомога надається:

1)мешканцям Зеленської сільської ради, які потрапили в скрутне матеріальне становище (лікування, операція, інвалідність, стихійне лихо, смерть членів сім’ї, техногенні аварії та інші непередбачувані життєві ситуації, через які мешканці потребують матеріальної підтримки з боку громади);

2) пільговим категоріям населення за їх зверненням до пам’ятних дат, незалежно від отримуваних доходів:

- ветеранам Другої світової війни;

- учасникам бойових дій на території інших держав;

- ліквідаторам аварії на ЧАЕС;

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю 1 групи;

- людям похилого віку; 

- учасникам антитерористичної операції;

- учасникам воєнних дій в зв’язку з агресією російської федерації.

До заяви додаються такі підтверджуючі документи в залежності від допомоги,  на яку подається заява:

- копію документу, що посвідчує особу заявника (з пред’явленням оригіналу);

- копію довідки про присвоєння РНОКПП (з пред’явленням оригіналу);

- довідку про відкритий рахунок в банку, на який буде здійснюватися перерахування коштів, у разі надання допомоги;

- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій, учасника війни, сім’ї загиблого, ветерана праці, ветерана військової служби, пенсійне посвідчення, посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші – подають особи пільгових категорій (з пред’явленням оригіналу);

- копію довідки про взяття на облік ВПО – подають внутрішньо переміщені особи;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання із зазначенням причин, з яких особа чи сім’я потребує матеріальної підтримки, а при потребі до акту додаються документи, які підтверджують ситуацію або скрутне становище, в яке потрапила сім’я чи особа (в разі потреби);

-  довідку медичного чи лікувального закладу, – для отримання допомоги на лікування;

- копію свідоцтва про смерть (з пред’явленням оригіналу) – для отримання допомоги на поховання;

- довідку про те, що особа здійснила поховання за власний рахунок,– для отримання допомоги на поховання;

На підставі отриманого пакету документів виконком сільської ради розглядає і визначає суму грошової допомоги.

Відповідальність за облік використання коштів на виплату допомоги, проведення розрахунків в межах наявних асигнувань, перерахування коштів на рахунки в банківські установи, зберігання фінансових документів покладається на відповідні структурні підрозділи сільської ради.

 

 

4. Терміни виконання Програми,

                             обсяги і джерела фінансування Програми

 

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників бюджету Зеленської сільської ради, виходячи з реальних можливостей у бюджетному році.

Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Зеленської сільської ради та інших джерел фінансування (за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел), незаборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування на 2023 рік складає 200 000.00грн.. Головним розпорядником коштів є Зеленська сільська рада.

Термін виконання Програми - 2023рік

В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії сільської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення, доповнення, пов’язані з реальними можливостями місцевого бюджету у відповідний рік передбаченими на реалізацію розділів Програми.

Початок дії Програми:            1 січня  2023 року.

Закінчення дії Програми:    31 грудня 2023 року.

 

 

5. Очікувані результати

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним жителям громади додаткову соціальну підтримку, і відчути реальну допомогу від місцевих органів влади, а саме Зеленської сільської ради. Виконання визначених Програмою заходів дозволить забезпечити розв’язання певних соціальних проблем мешканців територіальної громади та сприятиме подоланню ними складних життєвих обставин.

 

 

6. Перелік завдань і заходів Програми (із змінами)

№з/п

Найменування

завдання

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Строк

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,

  тис. грн

Джерела фінансування

Очікуваний результат

Всього

2023

1.

Соціальний захист населення

 

 

Надання  одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на  лікування

Зеленська сільська рада

 

2023 рік

495,00

495,00

 

Місцевий бюджет

Вирішення соціально-побутових проблем  мешканців громади, які опинилися в  складних життєвих обставинах

Надання одноразової матеріальної допомоги таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти війни, учасники бойових дій, ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сім’ї, внутрішньо переміщені особи; одинокі та багатодітні матері, особи похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждалих внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, стихійного лиха та підтоплень)

Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не працювали, не служили і не навчалися

Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців Збройних Сил України, територіальної оборони України, добровольчих формувань та інших мешканців Зеленської сільської ради, загиблих (померлих) у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, особі, що здійснила поховання

Надання одноразової матеріальної допомоги  особам,  які отримали поранення, контузії, каліцтва, під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної  цілісності України, безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою  агресією Російської Федерації проти України

2.

Соціальний захист  пільгових категорій населення.

 

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО/ООС, членам сімей загиблих, постраждалим учасникам Революції Гідності

Зеленська сільська рада

 

 

 

 

 

2023 рік

35,00

35,00

 

Місцевий бюджет

Соціальна підтримка пільгових категорій населення

 

Надання  одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших держав (Афганістан, інші)

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС (1, 2 категорії)

Надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам Другої світової війни

Надання одноразової матеріальної допомоги  мешканцям сіл Зеленської сільської ради,  мобілізованим відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022  №64/2022 «Про загальну мобілізацію»,  у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які є військовослужбовцями Збройних Сил України, територіальної оборони України, добровольчих формувань, або одному з членів їх сімей

 

Всього

 

 

 

530,00

530,0

Місцевий бюджет

 

   

   

 

 

7. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

 

Організація виконання Програми покладається на Зеленську сільську раду та її структурні підрозділи.

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією сільської ради з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Секретар сільської ради                                                  Любов ЗІТИНЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь