Зеленська сільська рада
Івано-Франківська область, Верховинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма

Програма

соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на території Зеленської сільської ради,

 на 2023 рік

 

1.Загальна частина

 

    З  кожним  роком збільшується кількість людей,  які потребують сторонньої

допомоги. В зв’язку з зниженням здатності до самообслуговування у людей похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, невиліковно хворих,  виникає необхідність сторонньої допомоги, догляду вдома, який може здійснювати на непрофесійній основі особа з членів сім’ї цих осіб.

           Постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі» (зі змінами) затверджено Порядок надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі. Для забезпечення реалізації зазначеної постанови, з метою розширення сфери надання соціальних послуг на території громади та покращення якості їх надання розроблена Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на території Зеленської сільської ради, на 2023 рік.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

         Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі на території Зеленської сільської ради, на 2023 рік (далі - Програма) спрямована на здійснення соціальної підтримки  фізичних осіб, що надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, які:  

       не перебувають у трудових відносинах;

       не є фізичними особами-підприємцями;

       не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

       не перебувають на обліку як безробітні;

і які пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду, особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. Дана Програма також спрямована на покращення якості надання соціальних послуг на території громади, шляхом призначення і виплати компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (далі - Компенсація),  особам,  які є особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

3. Мета Програми

 

         Метою розробки цієї Програми є реалізація на території Зеленської сільської ради заходів у сфері надання соціальних послуг з догляду, зокрема щодо призначення і виплати Компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі” (зі змінами),  що сприятиме розширенню сфери надання соціальних послуг на території громади та покращенню якості їх надання.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Програма розроблена з урахуванням Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі", а також статей 89, 91 Бюджетного кодексу України.

         Програмою передбачається призначення та виплата Компенсації, розмір якої визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць.

          Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

           Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається згідно з договором.

           Виплата компенсації здійснюється щомісяця на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі за встановленою формою.

           Механізм призначення і виплати Компенсації встановлено Порядком надання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1040.

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні показників бюджету Зеленської сільської ради, виходячи з реальних можливостей у бюджетному році.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування на 2023 рік згідно з Розрахунком, складає 123000.00грн.. Головним розпорядником коштів є Зеленська сільська рада.

Строк виконання Програми - 2023рік.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

2023 рік

Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі:

 

 

державний бюджет

-

-

обласний бюджет

-

-

сільський бюджет

123,0

123,0

кошти не бюджетних джерел

-

-

 

5. Очікувані результати Програми

           Виконання Програми забезпечить підвищення рівня соціальної захищеності фізичних осіб, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, та сприятиме покращенню якості надання ними соціальних послуг з догляду на території Зеленської сільської ради  громадянам, зазначеним у п. 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1040.

 

6. Перелік завдань і заходів Програми

№ п/

п

Найменування завдання

Заходи програми

Строк виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.,

у тому числі

Джерела фінансування

Очікуваний результат

всього

2023

1.

Забезпечення надання соціальних послуг з догляду особам з інвалідністю I групи; дітям з інвалідністю; громадянам похилого віку; невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими, зазначеними у п. 1 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року №1040

1) Здійснення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначених відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року№1040.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісячно

Зеленська сільська рада

123,0

123,0

Місцевий бюджет

Підвищення рівня соціальної захищеності фізичних осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та покращення якості надання соціальних послуг

 

 

 

2) Формування на кожну особу, яка надає соціальні послуги, особової справи

Постійно

Зеленська сільська рада

-

-

-

 

 

 

3)Систематизація та зберігання інформації про осіб, які надають соціальні послуги, забезпечення її автоматизованого використання

Постійно

Зеленська сільська рада

-

-

-

 

 

 

4) ) Здійснення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі

Постійно

Зеленська сільська рада

 

 

 

 

 

 

5) Складення договору з фізичною особою про надання соціальних послуг на професійній основі з

Постійно

Зеленська сільська рада

 

 

 

 

2.

Забезпечення фінансування заходів Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення перерахування коштів на рахунки в установах банку фізичних осіб, яким призначено Компенсацію, відповідно до наданих розрахунків Управлінням соціального захисту населення Верховинської районної державної адміністрації

Щомісячно

Зеленська сільська рада

123,0

123,0

Місцевий бюджет

Забезпечення своєчасного перерахування коштів надавачам соціальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

           Організація виконання Програми покладається на Зеленську сільську раду та її структурні підрозділи.

         Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією сільської ради з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Любов ЗІТИНЮК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь