Зеленська сільська рада
Івано-Франківська область, Верховинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі

        Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 №1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі» затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі. Цією ж постановою внесені зміни до Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №430.

         Варто врахувати, що на підставі вищезгаданої постанови до кінця 2023 року буде припинено щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 №832 «Про підвищення розмірів допомоги окремим категоріям громадян».

Організації, які здійснюють навчання фізичних осіб:

         Організації, які планують здійснювати навчання фізичних осіб, звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, районних у містах (у разі утворення), міських рад (далі - уповноважений орган) із заявою в довільній формі про можливість здійснення навчання.

          Організації, які здійснюють навчання фізичних осіб, - республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб; громадські об’єднання, міжнародні неурядові організації, благодійні, релігійні організації, установи та організації, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення.

Підготовка та перепідготовка фізичних осіб

          Проходити навчання мають фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду особам, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

           Фізичні особи, які мають документ про медичну освіту, вважаються такими, що пройшли навчання і можуть надавати соціальні послуги з догляду. Такі особи додатково подають копію документа про медичну освіту.

           Надавати послуги з догляду без проходження навчання, але склавши в організації, яка здійснює навчання фізичних осіб, іспит з основ догляду, може:

- непрацююча фізична особа, яка протягом не менше ніж три місяці до дня звернення із заявою, про включення до переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, постійно надавала соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), і якій призначалася щомісячна компенсація.

Хто може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі

          Фізичні особи звертаються за місцем проживання/перебування до уповноважених органів із заявою в довільній формі про включення до переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі. Разом із заявою фізична особа, яка планує надавати послуги з догляду, повинна подати копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання.

          Уповноважений орган приймає документи та надає фізичній особі перелік організацій, які здійснюють навчання фізичних осіб.

          Фізичні особи вибирають організацію з наданого переліку та отримують направлення уповноваженого органу на навчання.

           Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

           Уповноважений орган повідомляє через засоби поштового або електронного зв’язку фізичній особі про необхідність подання копії довідки про проходження навчання у строк до п’яти робочих днів після проходження навчання. Якщо протягом шести календарних місяців після подання заяви фізичною особою не подано копію довідки про проходження навчання, уповноважений орган відмовляє фізичній особі у включенні до переліку.

Хто може звертатися за наданням соціальних послуг

з догляду на професійній основі

 

Особи, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, та є:

       громадянами похилого віку;

       особами з інвалідністю;

       невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;

       дітьми з інвалідністю;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018  № 1161.

Особа або законний представник особи, які потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, може обрати фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, із переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, який ведеться  уповноваженим органом.

Особа або законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, подає уповноваженому органу заяву про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на  професійній основі, за встановленою формою.

  Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, пред’являються:

  • паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

 

  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

 

          До заяви про потребу в наданні соціальних послуг додаються:

висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду (далі - висновок про стан здоров’я), за формою, затвердженою МОЗ;

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ (за потреби);

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за потреби);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників).

        Протягом двох робочих днів після отримання заяви про потребу в наданні соціальних послуг від особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законного представника, фахівцями уповноваженого органу разом із представниками закладу охорони здоров'я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, та/або її законного представника здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі,  за результатами якого готується висновок встановленої форми.

Уповноважений орган протягом одного робочого дня після підготовки висновку надсилає такій особі, або її законному представнику пропозиції щодо можливості надання соціальних послуг з догляду надавачем соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання, стаціонарного догляду) комунального чи  недержавного сектору. Якщо особа, бажає отримувати такі послуги, то вона або її законний представник протягом одного робочого дня після отримання відповідної пропозиції повідомляють уповноваженому органу для організації надання соціальних послуг. У разі відмови особи, уповноважений орган може відмовити у наданні соціальних послуг, про що повідомляє особі або її законному представнику. Якщо уповноважений орган приймає рішення про надання таких послуг фізичною особою, протягом двох робочих днів після комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі надсилає письмове повідомлення фізичній особі, яка надає  соціальні послуги з догляду на професійній основі про вибір такої особи.

         Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення подає до уповноваженого органу заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, за встановленою формою.

 

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

          Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається уповноваженим органом згідно з поданою нею заявою про згоду надавати соціальні послуги.

          Під час подання заяви про згоду надавати соціальні послуги пред’являються паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання та документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

       Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, які пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду, особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, та які: 

       не перебувають у трудових відносинах;

       не є фізичними особами-підприємцями;

       не перебувають на обліку як безробітні;

       не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності).

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги вищезазначеним особам, якщо такі особи:

отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду від надавача комунального чи  недержавного сектору;

отримують виплати на догляд відповідно до Законів України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;

4) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують соціальні послуги догляду вдома, денного догляду, паліативного догляду від надавача комунального чи  недержавного сектору.

Розмір компенсації:

         Розмір компенсації визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше 360 годин на місяць.

         Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

         Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається згідно з договором. Особи, визначені вище в підпункті 1  або особи, за яких фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, отримують виплати, зазначені в підпунктах 2 і 3 за їх бажанням замість соціальних послуг чи виплат можуть отримувати соціальні послуги з догляду від фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь